top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY STATEMENT

(ENGLISH BELOW)

 

1 RETOURBELEID

1.1. Retour

U mag uw aankoop binnen 14 dagen ontbinden en terugsturen. Zonder reden van opgave. U krijgt het aankoopbedrag excl. verzendkosten binnen 14 dagen terug op de manier waarmee betaald is. 

Geretourneerde producten met duidelijke tekenen van gebruik en daarmee niet in zijn originele staat zullen eerst nader onderzocht worden. Mochten er duidelijk sporen van gebruik aanwezig zijn dan kunnen wij het product niet retour nemen en zal het aankoopbedrag niet worden teruggestort. Wij nemen hierover contact met u op.

1.2. Wanneer u een product retour stuurt zijn de retourkosten voor eigen rekening.

1.3. Als u uw aankoopbedrag bij (geaccepteerde) retour nog niet heeft ontvangen, controleer eerst uw bankrekening, creditcard account of een ander account waarmee u de bestelling heeft afgerond. Neem indien nodig contact op met uw bank. In sommige gevallen kan het iets langer duren voor uw vergoeding is bijgeschreven. Als u dit alles heeft gecontroleerd en u heeft uw vergoeding na 14 dagen nog steeds niet binnen, neem dan contact met ons op via: david@oldeheuvelt.com.

 

2. LEVERING

2.1. BESCHADIGDE AANKOPEN

Thomas Olde Heuvelt Schrijven/Business Affairs kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade over een product of het verlies ervan tijdens verzending. Als uw pakket niet is gearriveerd binnen twee weken na de verzendbevestiging of het is beschadigd geleverd, neem dan contact op met ons op via david@oldeheuvelt.com zodat wij u van de benodigde informatie kunnen voorzien die u nodig hebt om contact op te nemen met de bezorgdienst. Indien het om een beschadigd pakket gaat, neem dan foto’s ervan zodra deze in ontvangst is genomen. Hiermee kunt u met beelden aantonen hoe u uw pakket heeft ontvangen. 

2.2. ONTVANGEN AANKOPEN

Wanneer u na 14 dagen na verzending uw aankoop nog niet heeft ontvangen. Neemt u dan contact op met ons via david@oldeheuvelt.com. Mocht u een Track & Trace Code hebben raadpleeg deze dan eerst om te zien of uw aankoop wellicht ergens anders is geleverd (afhaalpunt, buren en dergelijke).

 

3.DATABELEID

3.1. Wat doen wij met uw informatie?

Wanneer u een product koopt uit onze webwinkel, verzamelen wij alleen de informatie die u ons geeft bij de bestelling ervan. Het gaat om naam, adres, email adres en mogelijke andere informatie die u aan ons verstrekt. Na een succesvolle betaling en verzending naar uw adres, zullen wij uw gegevens nog 7 kalenderjaren bewaren.

3.2. Contact

Wij gebruiken uw gegevens om eventueel contact op te nemen met betrekking tot een bestelling of wanneer u contact met ons opneemt via ons contact formulier zullen wij alleen uw gegevens gebruiken om hiermee te communiceren met u.

Indien wij u zouden willen benaderen voor een andere reden, zoals marketing, zullen wij dit van tevoren aangeven en u eerst vragen of u daar akkoord mee gaat.

3.3. Toelating

Wanneer u ons voorziet van uw persoonlijke informatie; om een transactie af te ronden, om uw creditcard te verifiëren, om een bestelling af te ronden of om een levering te kunnen regelen, gaan wij ervan uit dat u ermee akkoord gaat dat wij deze gegevens tijdelijk opslaan en uitsluitend gebruiken voor bovenstaand genoemde situaties.

3.4. Cookies

Wanneer u ons cookiebeleid accepteert ontvangen wij automatisch uw IP adres wanneer uw onze website bezoekt. Deze informatie wordt alleen gebruikt ter informatie over uw browser en computersysteem om ons een beter inzicht te geven in hoe wij onze diensten op dat vlak kunnen verbeteren. Dit systeem is geïntrigeerd in onze host zie 4.1.

3.5. Gegevens verwijderen

Wanneer u uw gegevens uit ons systeem wilt laten verwijderen laat dat dan weten via david@oldeheuvelt.com. Al uw bewaarde gegevens, die u aan ons verstrekt heeft, zullen dan definitief worden verwijderd uit alle systemen.

Zolang er een onafgeronde bestelling van u in het systeem staat kunnen wij uw gegevens niet verwijderen. Deze bestelling dient eerst afgerond of geannuleerd te worden.

3.6. OPENBAARMAKING

Uw persoonlijke informatie kan openbaar worden gemaakt wanneer de Wet ons daarvoor opdraagt of wanneer u onze algemene voorwaarden schendt. Indien mogelijk zullen wij u hierover contacten.

 

4. DIENSTEN

4.1. WIX

Om uw bestelling te voltooien zal de partij die de betaling afhandelt uw creditcard gegevens of andere betaal gegevens uitsluitend gebruiken voor dat doeleind.WIX, website- en webshop provider, leveren ons het online platform voor e-commerce en webhosting, wat ons in staat stelt onze producten, diensten en financiële intergratie aan u te kunnen leveren. 

Een deel van ons systeem wordt gehost door Ascend by WIX. Dit zorgt ervoor dat wij klantenmanagement, formulieren, nieuwsbrieven, facturen en dergelijke kunnen verzorgen op onze website.

Onze nieuwsbrief zal worden verzonden met informatie over Thomas Olde Heuvelt, de website en webshop. U kunt zich hier alle tijden weer van afmelden zonder reden van opgave.

https://nl.wix.com/

https://nl.wix.com/ascend/home

4.2. Paypal

PayPal.com, is een online betaal service die wij gebruiken en aanbieden in onze webshop.

https://www.paypal.com/nl/

4.3. PostNL

Wij maken gebruik van de bezorgdiensten van PostNL. Voor post naar het buitenland kan het van toepassing zijn dat wij het via PostNL versturen maar dat het via een andere maatschappij uiteindelijk wordt afgehandeld en/of bezorgd.

https://www.postnl.nl/

4.4. Google Analytics

Wij maken gebruiken van GoogleAnalytics om het verkeer op oldeheuvelt.com in de gaten te houden en te zien waar, zo nodig, wij dingen kunnen aanpassen. Dit gebeurt anoniem.

4.5. Andere voorwaarden

Over het algemeen zullen derde partijen die door ons gebruikt worden uw gegevens uitsluitend opslaan, gebruiken en vrijgeven om hun diensten goed aan ons te kunnen leveren. 

Echter hebben sommige derde partijen, hun eigen algemene voorwaarden met betrekking tot het opslaan van persoonlijke gegevens. Wij raden dan ook aan om deze te lezen, zodat u exact weet wat er met uw gegevens wordt gedaan door deze desbetreffende partijen.

Daarbij kunnen sommige partijen gelokaliseerd zijn in een andere wetsbepaling dan ons of u. In dat geval, wanneer u besluit door te gaan met uw transactie, kan het betekenen dat er andere wettige regels van toepassing zijn.

Zodra u onze website/ webshop verlaat, zijn onze Algemene Voorwaarden en Privacy Statement dan ook niet meer van toepassing, maar gelden die van de betreffende site waarheen u heen bent gegaan.

4.6. SNELKOPPELINGEN

Als u op een van de snelkoppelingen klikt op onze website, of in de webshop, kunnen deze u leiden naar een andere site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de Algemene Voorwaarden en Privacy Statement die zij hanteren. Wij raden aan om de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van de betreffende website te raadplegen.

Mogelijk leidt een snelkoppeling op onze website oldeheuvelt.com naar een externe site die aan ons is gekoppeld. Hiervoor gelden wel dezelfde Algemene Voorwaarden.

 

 

5. BEVEILIGING

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke informatie serieus en nemen daarom ook de nodige stappen om te voorkomen dat uw gegevens verwaarloosd, kwijtgeraakt of gebruikt worden voor doeleinden die niet overeenkomen met onze Algemene Voorwaarden en Privacy Statement.

Al uw gegevens worden beveiligd bewaard in het systeem van WIX (zie 4.1.). Deze staan in een beveiligde omgeving waar alleen bevoegde personen van Thomas Olde Heuvelt Schrijven/Business Affairs toegang tot hebben.

Uw gegevens worden nooit doorverkocht.

Als u het gevoel heeft dat uw persoonlijke informatie niet veilig wordt gehouden of merkt u wellicht dat er misbruik van wordt gemaakt? Neem dan direct contact met ons op via: david@oldeheuvelt.com.

 

6. WETTELIJKE LEEFTIJD

6.1. Met het gebruiken van deze website in zijn geheel, d.w.z. onder andere onze contactgegevens, browsen, aanmelden nieuwsbrief, webshop aankopen en eventueel plaatsen van berichten geeft u aan dat u wettelijk de juiste leeftijd heeft, volgens uw land, staat, provincie en/of woonplaats, of dat u toestemming heeft van uw ouder of wettelijke voogd.

 

7. CONTACT

7.1.Wanneer u een bestelling plaatst, of ons via andere manieren contacteert, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens mogen gebruiken om contact met u op te nemen m.b.t. uw bestelling of om uw bericht te beantwoorden. 

Wanneer nodig nemen wij ook contact met u op omtrent andere zaken.

 


8 WIJZIGINGEN AAN DEZE VOORWAARDEN

8.1. Wij blijven het recht behouden om ten aller tijden onze Algemene Voorwaarden en Privacy Statement aan te passen. De veranderingen en aanpassingen zullen direct van toepassing zijn, zodra deze op de website zijn gepubliceerd. Wij zullen u een tijdelijke kleine notificatie geven op onze website. Lees het daarom regelmatig door.


Als onze webwinkel van host veranderd, zullen uw gegevens automatisch worden meeverhuisd, zodat wij zonder problemen onze producten en diensten aan u kunnen blijven aanbieden. Hierover wordt u geïnformeerd.

 

(ENGLISH VERSION)

TERMS AND CONDITIONS & STATEMENT OF PRIVACY 

 

 

 

1 RETURN POLICY 

 

  1. Returns

You may cancel and return your purchase within 14 days of payment without providing a reason for the cancellation. You will then receive a refund of the purchase amount (not including delivery) within 14 days of the cancellation, in the same way payment was previously conducted. 

 

A returned purchase with clear signs of use, or otherwise not returned in its original state, will first need further investigation. In case clear signs of use are present, the product cannot be returned, and the purchase amount will not be refunded. You will be contacted by us should this be the case. 

 

  1. When mailing a returned purchase, the shipping costs belong to the customer.

  2. If a refund on the purchase amount (with an approved cancellation and return of the order) is not received, be sure to check your bank account, credit card account or any other accounts with which you might have first conducted payment. If needed, contact your bank(s). In some cases, the refunding process can take a while. If you have checked everything, and 14 days have passed since the cancellation and return of your order, please contact us at david@oldeheuvelt.com.   

 

 

2 DELIVERY

 

2.1. DAMAGED GOODS

Thomas Olde Heuvelt Schrijven/Business Affairs cannot be held responsible for damages to a purchased product or other problems that may occur during the shipping process. If your purchase has not arrived within two weeks after the order confirmation, or if it is damaged, please contact us at david@oldeheuvelt.com so we can provide you with the information required to contact the postal services. In the case of a damaged product, please provide photos as proof of the state in which the product was delivered. 

2.2. PURCHASE RECEIVAL 

If your purchase has not arrived within 14 days of it being sent, please contact david@oldeheuvelt.com. If you have received a Track & Trace code with your order, please check this first to see if your purchase was delivered elsewhere (for example, a local postal service or a neighbor)

3 DATA POLICY

3.1. What happens to your provided information? 

When you purchase a product from our online store, we collect only the data you provide during the purchasing process. This concerns, name(s), delivery and billing address, e-mail address and any other information provided. After a successful payment and shipment to your address, the information provided will be kept for a total of 7 years. 

3.2. Contact

Besides payment and shipment, we may use your information to get in contact about an order, or to answer a question you may have sent us. 

If we wish to contact you for any other purpose, such as marketing or updates about the store, we will first alert you of this and ask for explicit permission. 

3.3. Permissions 

When you provide us with your personal information to handle the payment of a purchase, to verify your creditcard, to complete an order or to handle a delivery, it is assumed that you consent for this information to be temporarily saved and stored by us, for the sole purposes described in this article. 

3.4. Cookies

When you accept our cookie policy, we automatically receive your IP-address when you visit our website and online store. This information is only used for us to further enhance our services and this system is implemented in our host (see 4.1.)

3.5. Data removal 

When you wish to have your information removed from our systems, please contact us at david@oldeheuvelt.com. Upon this request, all your previously provided information will be permanently deleted from all systems. 

If an uncompleted purchase remains in our system, we cannot delete your information. The purchase first needs to be completed or cancelled for us to do so. 

3.6. Publication 

Your personal information can be made public if the law demands it or if these terms & conditions are violated. If possible, we will contact you should this be the case. 

 

 

4 SERVICES

 

4.1. WIX

To complete your purchase, your credit card data or other payment information will only be used for that purpose. WIX, website -and online store provider, is our platform for e-commerce and webhosting, and allows us to provide our products, services, and financial integration. 

A part of our system is hosted by Ascend by WIX. This provides us with the tools to handle customer management, forms, newsletters, bills and more such services on our website. 

Our newsletter will be sent with information and updates about Thomas Olde Heuvelt, the website and the online store. You can at any point in time cancel your subscription to this mailing list, without providing a reason of cancellation. 

 

https://nl.wix.com/

 

https://nl.wix.com/ascend/home

 

4.2. PayPal

PayPal is an online payment service that we provide and use in our online store. 

 

https://www.paypal.com/nl/

 

4.3. PostNL

We make use of the shipping company PostNL for all our shipments. For foreign shipments it may be the case that we sent a product via PostNL, but that it is then handled or delivered by another shipping company. 

 

https://www.postnl.nl/

 

4.4. GoogleAnalytics

We make use of GoogleAnalytics to monitor traffic on www.oldeheuvelt.com and to see where, if needed, amendments need to be made. This happens anonymously. 

 

4.5. Further terms 

Generally speaking, any third parties will only save and use your information to successfully provide their services. 

Some third parties have their own terms and conditions when it comes to personal information and data privacy. We recommend reading these as well, so that you are aware of what may happen to your personal information with these third parties. 

Furthermore, some third parties may be located and constrained by different legal systems than our own, or yours. In that case, if you decide to continue your purchase, it might mean that other laws and rules apply. 

As soon as you leave our website and/or online store, our Terms & Conditions and Privacy Statement no longer apply, and instead the Terms & Conditions of any other website you visit. 

4.6. Shortcuts

If you press one of the shortcuts or buttons provided on our website or online store, you might be led to a different website. We are not responsible for the Terms & Conditions maintained by other websites and third parties. We recommend reading the Terms & Conditions and Privacy Statements of any of those websites. 

If a shortcut on our website or online store leads to an external site that is directly linked to ours, we handle the same Terms & Conditions and Privacy Statement provided here.  

 

 

5 SECURITY 

 

We take the protection of your personal information and data very seriously and take the necessary steps to prevent the misuse, neglect, or loss of your personal information, or their otherwise use for purposes that do not align with our Terms & Conditions and Privacy Statement. 

All your information is safely stored in the systems used by WIX (see 4.1.) These systems are all secured, and only accessible by personnel of Thomas Olde Heuvelt Schrijven/Business Affairs. 

Your personal information and data will never be sold.

If you feel like your personal information is not secure, or suspect misuse, please contact us directly at david@oldeheuvelt.com

 

 

 

6 LEGAL AGE

 

6.1. With the use of our website as a whole (a few examples of the services include providing contact information, browsing, signing up for the newsletter, purchasing in our online store and placing comments) you declare to be of legal age according to your country, region, province and/or city of residence, or that you have permission from a parent or legal guardian. 

 

 

 

7 CONTACT

 

7.1. When you make a purchase and place an order on our online store, or contact us through any other means, you agree that your information may be used to contact you in the future (for example to provide order details or answer questions). 

When needed, you will be contacted about other matters at our discretion. 

 

 

8 CHANGES TO THE TERMS & CONDITIONS 

 

8.1. We uphold the right to alter these Terms & Conditions and this Privacy Statement. These alterations will always take immediate effect as soon as they are published on the website. We will provide you with a temporary notification if changes are made and recommend a regular reading of the Terms & Conditions. 

Should our online store change hosts, your personal information and data will automatically be moved into the new system to ensure that we can keep providing you with our products and services. If this is the case, you will be informed. 

bottom of page